• Köpük Yapı
    • Köpük Yapı
    • Köpük Yapı

    • Fatura basılabilmesi için vergi mükellefi olması şartı aranmaktadır. vergi mükelleflerinden istenilen belgeler şöyledir. Şahıs Firmaları için Vergi levhası, nüfüs cüzdanı, imza beyannamesi, taahhuk fişi yeni açılış ise yoklama fişi fotokopileri Şirketler İçin; vergi levhası, İmza sirküleri, Ticaret gazetesi, Şirket müd. nufus cüzdanı, taahhuk fişi yeni açılış ise yoklama fişi fotokopileri